ประวัติ

02

 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

chanthaburi College of Dramatic Arts

        วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2527 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นสถานที่ทำการเรียนชั่วคราวโยมีผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ 8 คน อาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างเมื่อ 3 สิงหาคม 2527 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 และได้ย้ายเข้ามาทำการเรียนการสอนในอาคารเรียนดังกล่าวตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา ปัจจุบันวิทยาลัยฯ อยู่ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

  • White Facebook Icon

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000                  โทร.039313214

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now